I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website bao gồm: họ tên, email, số điện thoại trong mục liên hệ. Đây là các thông tin mà chúng tôi cần được cung cấp nhằm gửi các thông tin phản hồi, giải đáp thắc mắc trong tương lai cho các khách hàng khi được yêu cầu.

Người truy cập website này (sau đây gọi là “Người truy cập”) sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật, lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới thông tin mà mình cung cấp và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Người truy cập có trách nhiệm thông báo kịp thời cho chúng tôi qua mục Liên Hệ trên website này về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật thông tin của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

II. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Chúng tôi sử dụng thông tin Người truy cập cung cấp để:

- Liên lạc và giải quyết các thắc mắc tại mục Liên hệ khi được yêu cầu

- Không sử dụng thông tin cá nhân của Người truy cập ngoài mục đích được yêu cầu

- Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của Người truy cập.

III. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Dữ liệu cá nhân của Người truy cập sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu Ban quản trị hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Người truy cập sẽ được bảo mật trên máy chủ của chúng tôi.

IV. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của Người truy cập thuộc một trong những trường hợp sau:

- Nhân viên của công ty.

- Ban lãnh đạo của công ty.

V. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM LG VINA

Địa chỉ: 138-142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

VI. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI TRUY CẬP TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH

Người truy cập có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với Công ty qua mục Liên hệ trên website này.

Người truy cập có quyền gửi khiếu nại về nội dung bảo mật thông tin cho Công ty. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của Người truy cập tùy theo mức độ, chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

VII. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA NGƯỜI TRUY CẬP     

Mọi tranh chấp phát sinh giữa Công ty và Người truy cập sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.

Khi không giải quyết được qua thương lượng, hòa giải như trên, bên bị vi phạm tập hợp các chứng cứ như email, tin nhắn... và liên lạc với Công ty. Công ty sẽ liên lạc lại với người khiếu nại để giải quyết.

Nếu vụ việc vượt quá thẩm quyền của mình, Công ty sẽ đề nghị chuyển vụ việc cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Trong trường hợp này, Công ty vẫn phối hợp hỗ trợ để bảo vệ tốt nhất bên bị vi phạm.

Thông tin cá nhân của Người truy cập được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Người truy cập chỉ được thực hiện khi có sự yêu cầu hoặc đồng ý của Người truy cập đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của Người truy cập khi không có sự đồng ý từ Người truy cập.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Người truy cập, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời.

Ban quản trị yêu cầu các cá nhân khi đăng ký phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, email, điện thoại,...., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản trị không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Người truy cập đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của Người truy cập đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.